حکایات مبارکه

استغنای میرشکار

استغنای میرشکار

همایون میرزا حاکم اصفهان  ، عبدالحسین میرشکار مبارکه را که از آزادگان وشحاعان روز گار خودو محافظ جان مردم مبارکه بود وزندگی خود به شکار می گذراند را گفت: بیا تا این قریه ی مبارکه راتمام به نام تو کنم...عبدالحسین گفت: مرابه آن احتیاجی نیست ، تفنگی دارم وزندگی خود را با آن می گذرانم ومرا کفایت است.ظل السلطان گفت : بیا تا تورا تفنگی نیکو دهم.عبدالحسین گفت: مرا همین تفنگی که دارم بسیار نیکوست...

نیت حج

نیت حج

محمدمهدی سلیمانی:

درمسابقات قرآن شرکت نمودم در روز اختتامیه معلوم شد که رتبه نخست را بدست آوردم .وقتی که اسم مرا برای گرفتن جایزه خواندند آیة الکرسی را به نیت حج عمره خواندم.ناگهان شنیدم که...

موسیقی مبارکه

آهنگ شوق دیدار از:حسین نصوحی

آهنگ شوق دیدار از:حسین نصوحی

 


دریافت

مقالات شهرستان مبارکه

خاطره دکتر شریعت ازملاقات با آیت الله ارباب

خاطره دکتر شریعت ازملاقات با آیت الله ارباب

آقای دکتر محمدجواد شریعت که با جمعی از دانشجویان با مرحوم حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی دیدار کرده است، خاطره آن ملاقات را چنین باز می گوید:

سال یکهزار و سیصد و سی دو شمسی بود، من و عده ای از جوانان پرشور آن روزگار، پس از تبادل نظر و بحث و مشاجره، به این نتیجه رسیده بودیم که چه دلیلی دارد نماز را به عربی بخوانیم؟ چرا نماز را به زبان فارسی نخوانیم؟ ادامه کلیک بر تیتر مطلب

مبارکه ، شهرستان پتانسیل هاست..."فرامرزمیرشکار"

آخرین کتابهای منتشره فرهیختگان شهرستان مبارکه

آثار منتشره هنرمندان

با ما از طریق واتسآپ 09130913226در تماس باشید