سایت نقاش باشی

کانون امام حسن مجتبی علیه السلام

مجموعه فرهنگی ورزشی صفاهان مبارکه

سایت شمس-خبری فرهنگی

شمس شریعت

کانون قلمچی-شهرستان مبارکه

سایت شخصی فرامرزمیرشکار

وبلاگ محمددهقانی وینیچه

وبلاگ سیدجوادموسوی-دبیر

دکتر روح الله دهقانی قهنویه

وبلاگ محمدرضاباقری -خبرنگار

وبلاگ وینیچه

وبلاگ مسجدحضرت ابوالفضل دیزیچه

گروه تعزیه باب الحوائج دیزیچه

حسینیه آدرگان

هیئت تعزیه خوانان قمربنی هاشم دیزیچه

هیات متوسلین به حضرت ابوالفضل ع دهسرخ

شهدای دیزیچه

شهدای بداغ اباد

شهدای حسن اباد

شهدای وینیچه وقلعه میرزازمان