بِسمِ الله الرَّحمنِ الرِّحیم وبه نَستَعین                                              21/8/60

ربّنا اَفرِغ عَلَینا صَبراً وَ ثبّت اَقدامَنا وَ انصُرنا علی القومِ الکافِرین (بقره 249)

خدایا تو را سپاس می گویم که به این بنده ی گناهکار وبه این بنده ی ناتوانت توفیقی دادی که بتوانم در راه تو جهاد کنم . پروردگارا تو را شکر می گویم که به من بنده ناتوانت توفیق دادی که بتوانم با مال وجانم در راه تو جهاد کنم وسپاس می گویم ترا که شهادت را که بزرگترین سعادت است به دو برادرم اصغر ومجید دادی وسعادتی به من دادی که بتوانم در راه تو جهاد کرده واین جان ناقابلم را در راه تو بدهم وباز پروردگارا تو را سپاس می گویم که توفیقی دادی که بتوانم به حسین (ع) که می گوید : هل من ناصر ینصرنی (آیا کسی هست که مرا یاری کند) لبیک گویم وبگویم حسین جان اگر کسی نبود آن روز که تو را یاری کند امروز ما سربازان خمینی کبیر آمده ایم به میدان واسلام را که تو آن روز زنده کردی امروز ما ادامه خواهیم داد. خدایا از تو می خواهیم که ما را یکی از نوکران امام زمان قرار بدهی وبه این ملت شهید پرور ایران صبر واستقامت بدهی وخدایا تو می دانی که ما چقدر مشتاق شهادت هستیم اما تنها برای شهادت نیامده ایم بلکه آمده ایم که ارزشهای اسلام را گسترش دهیم وپیروزی را بدست آوریم امّا اگر شهید بشویم زهی سعادت وتو ای پروردگار ما را از آتش جهنم نجات ده.

وای پروردگارا شهادت می دهم به بیگانگی ات وشهادت می دهم به نبوت پیامبر وشهادت می دهم به امامت علی(ع) که من برای آب نمی جنگم چونکه آب از آسمان می بارد ومن را در خود فرق می کند من برای زمین نمی جنگم چونکه زمین من را در خود می بلعد  من برای آن کسی می جنگم که رسول الله برای او جنگید من برای آن کسی می جنگم که علی بن ابی طالب برای او جنگید. من برای آن کسی می جنگم که حسین بن علی برای او جنگید واین منافقین هر کاری که می خواهند بکنندهرچقدر می خواهند جوانان ما را از بین ببرند امّا همیشه می گوئیم اشهد ان لا اله الا الله واز این جمله دست برنمی داریم وتا آخرین قطره ی خونمان می گویم

اشهدان لا اله الا الله                ( انّا الیه وانّا الیه راجعون)