سپاس پروردگارجهانیان را که استان اصفهان و شهرستان مبارکه به ویژه محلّه‌ی دهنو را از فیض داشتن چنین افتخاراتی بی‌بهره نگذاشت و فرهیختگانی چون مرحوم «محمدباقر نقاش‌باشی دهنوی» نقاش، قلمدان‌ساز، شاعرو عارفی توانا را نصیب این دیار نمود تا پیشینه‌ی تاریخ هنری این سرزمین را شاهد و گواه باشند. درود خدا بر روان پاکش که مرد حق بود و امیدوار به هدایت حق. چنان که در اشعارش می‌فرماید: «صدقیا کن دوستی با حق که حق/ دوستانش را هدایت می‌کند»

اعتقادی محکم و استوار به هم‌سو بودن فعل و کلام داشته و خود به صراحت می‌گفت: «هرکه فعلش همه شرک است و کلامش توحید / صورت آدمی و سیرت شیطان دارد» و سرانجام کار خود را به خدا واگذار نمود که او را قادر و توانا بر همه‌ی کارها می‌دانست و چنین سرود که: صدقی به خدا گذار کارت / کو بر همه کارها تواناست

این حقیر، مصطفی کمالی یکی از نوادگان آن مرحوم با جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد این هنرمند و آثار هنری‌اش درتابستان 91 موفق به چاپ اول کتاب «گلزار محمّد باقر نقّاش‌باشی دهنوی» شدم.پس از آن با اطلاعات جدید دریافتم که هنرایشان فراتر از چیزی است که به نظر می‌رسد؛ طبق مستندات، مرحوم نقّاش‌باشی دهنوی جزء برترین‌های دنیا در رشته‌ی قلمدان‌سازی و نقاشی می‌باشد؛ که آثار وی شهرت جهانی دارد و در آن سوی مرزها به نام نقاش سمیرمی شناخته می‌شود و سمیرمی از این‌رو به وی اطلاق می‌شده که دهنو زادگاه وی قبلا جزء سمیرم سفلی بوده است.

از این‌رو تصمیم به چاپ دوم نمودم، که در این چاپ زندگینامه، آثار و گزیده‌ای از اشعار وی را آورده تا نسبت به مقام شامخ این نقشبند جمال و کمال، ادای دین نمایم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

درباره گردآوری و تحقیق

در مجموعه «کتاب گلزار میرزا محمد باقر نقاش باشی» نگارنده کوشیده بدون اغراق، با حفظ امانت داری و دقّت هرچه بیشتر در جمع آوری زندگی نامه، گزیده اشعار(باتوجه به دست خط ریز، فرسودگی بعضی صفحات دست نوشته و افتادگی‌های احتمالی حروف که وجود داشته) رعایت احتیاط را نموده و در مورد آثار نقّاشی وی نیز با توجّه به سودجویی افراد در منسوب کردن تابلوی دیگران به نقّاش باشی دهنوی برای به فروش رساندن به قیمت گزاف‌تر،کلیه آثار شناسایی شده با مشورت و تأیید استاد هنرمند جناب آقای دکتر حمید فرهمند بروجنی که مشرف بر آثار ایشان است آورده شد است.

تابلوهایی در مجموعه‌های مختلف بعضاً با رقم جعلی و یا بدون رقم مشاهده شد که به نقّاش باشی نسبت داده بودند که مورد تأییدایشان نبود واز ذکر آنها خود داری می‌نمایم و سعی نموده‌ام دیدگاه ونقد استادان و هنرمندان صاحب نظر را عیناً منعکس نمایم.