+عذرا امیرخانی، رشته علوم انسانی، رتبه: 361

+فاطمه سلیمانیان ،رشته ی علوم انسانی،رتبه ی 700

(به محض دریافت ،عکس ایشان نیز درج می گردد.)


سایت مفاخرشهرستان مبارکه این موفقیت رابه این عزیزان وخانواده های محترم آنان ومردم شهرستان تبریک می گوید

اطلاعات تکمیلی به محض وصول درج می گردد