(ملیت :  ایرانی قرن : 14) 
شیخ محمد رضا شریعت طالخونچه ‏ای‏ فرزند ملا زین العابدین شریعت طالخونچه‏ اى. عالم فاضل ادیب شاعر، از شاگردان آقا سید محمد باقر درچه‏ اى، و آقا سید مهدى درچه‏ اى و آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهى، و حاج میر محمد صادق خاتون آبادى است. ایشان پدر دکترمحمدجوادشریعت ملقب به بزرگمرد اقیانوس ادب می باشند

 در حدود 1300 متولد، و در 1373 وفات یافته، در شهر طالخونچه مدفون گردید. دیوان اشعارش به طبع رسیده است.