حریم خلوت ( چله خانه تکیه بابارکن الدین)

از بزرگانی که نسبت به زیارت مزار تخت فولاد توجه و ارادت خاص داشتند، جناب شیخ بهایی را باید نام برد که در جنوب شرقی بقعه بابارکن­الدین، خلوتگاهی منسوب به ایشان است و عالم فاضل و خطیب دانا مرحوم سید محمد علی مبارکه ای در کتاب اخلاق انسان ملکوتیدر اهمیت و اعتبار این مکان می نویسد:

«خادم شیخ بهایی در زمان اقامت در اصفهان، مدتی مشغول به اربعینات بوده و الحال محل اربعین در جنب قبه ملکوتیه رکن الطریقه و الشریعه والحقیقه بابارکن الدین بیضاوی معلوم است و بنای این محلی را شیخ بهایی خود از سنگ­های نازک نموده است.»