سال 1344 کودکی در قهنویه شهرستان مبارکه پا به عرصه ی گیتی نهاد. پدر نامش را به عشق حضرت بقیه الله الاعظم (عج) حجت الله گذارد. 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را که به پایان رساند لباس سبز سپاه پاسداران را بر تن نمود تا از مرزهای میهن اسلامی دفاع نماید. 
ضیایی در عملیات های مختلفی مردانه حضور یافت و سرانجام در تاریخ 21/11/1364 در عملیات والفجر8 در 20 سالگی شاهد بزمگاه حق تعالی گشت. 
از او چند شعر به نام های «درس جنون»، «شمع حق»، «مرگ سرخ» به یادگار ماند.

در مکتب دل درس جنون می گویند
یا قصه سرخ آزمون می گویند
گر طالب عشقی توبیا! ای عاشق
در مدرسه ای که درس خون می گویند


خوشا با عاشقان همخانه بودن
به گرد شمع جان پروانه بودن
به زیر تیغ حق گردن نهادن
شهید عشق آن جانانه بودن