تقدیم به بانوی مهر*حضرت فاطمه زهرا(ع)*

تو از قبیله ی سحر،که نه،از آن فراتری

درست گفته باشمت؛زکیه بنت اطهری


نوادگان شمس را نشانده ای در آسمان

چه خام گفته است عدوکه ازسلاله ابتری 


شکوه آیه های شب نشسته در نگاه تو

به قامت قیامتت،نشانه های کوثری

 

خیال کرده ام ترا به خواب دیده ام ولی...

تو رخ نشان نمی دهی ،که در حجاب ازهری

 

ستارگان شعر من یکی یکی گداختند...

در آسمان شعر من تو آن یگانه اختری