مرداد94:تیم زورخانه ی و پهلوانی شهرستان مبارکه در رده ی نونهالان توانست مقام اول مسابقات کشور را در بخش تیمی و هنرهای فردی کسب نماید. در این سری از مسابقات تیم شهرستان مبارکه با ۱۰ ورزشکار در این سری از مسابقات شرکت کردند. مسابقات به میزبانی کرمانشاه و با حضور ۱۵ تیم از سراسر کشور برگزار شد.


منبع: www.Mobarakeh.net