اما نشد

با  حقوق  داده ام   صد  وعده ها    اما   نشد

تا   بکوبم  برتورم  ضربه ها امانشد

من سه سالی قول کیف وکفش وساعت داده ام

با  همه  شرمندگی   ازبچه ها امانشد

گردش و  پارک وسفر  تقدیم از   ما    بهتران

ساعتی    خلوت کنم  ازدیده ها امانشد

فارغ   التحصیل    دانشگاه       آزادیم     ما

تاکه رسته ازصف بی کاره ها امانشد

عمه   و  دایی  و  خاله  جملگی   لیسانسه اند

در  پی کارم   برا  لیسانسه ها امانشد

صد   تقاضا  داده ام   ازبهر     وام    اشتغال

 تا  فروشم  بستنی  درکوچه  ها امانشد

یا   همایش  یا   فراخوان یا   سمیناری   شدم

 تا   بگیرم    بی  تامل   بهره ها امانشد

درنظام   تازه ی   آموزشی       بهر     پسر

آرزو   کردم    بگیرد   نمره ها امانشد

گفته   بودم   من   ز  دست این جناح ودسته ها

لال   و  کر باشم   ببندم  دیده ها امانشد


عشق یعنی

روزگاری   بی  در و بی پیکر  است

عشق دورانش عجب دردآوراست

عشق   یعنی     وعده های       آبکی

حرف  مفت  وخنده های زورکی

عشق یعنی   پرسه های   توی   پارک

بوی عطروادکلان ورنگ لاک

عشق یعنی   سوژه هایی    از  بلوغ

ابتدایش    با   کلک  آخر دروغ

عشق  آرایش    بود    طعم     پفک

روزاول شور وبعدش بی نمک

رونق  عاشق   شده    رنگ     ژله

دم  گذاری های   مفتی   در تله

رنگ عینک های عاشق بس سیاست

شیوه ی ردگم کنی های بلاست

عاشقان   پرسه  زدن   در  مبطلات

گله ها  دارد  ز دست منکرات

چشم معشوقی که پر از گریه  است

دادوفریادی که بی مهریه است

با  جلیقه   عاشقی    دارد    کلاس  

ظاهری دارد  ولیکن  بی اساس

قلب عاشق گشته است هردم هلاک

تا که دیده مانتوهای چاک چاک

مانتو ی  کوتاه  و  زلف  خوش نما

عاشقی ها  را   نموده    بر  ملا

بوق پیکان   چشمه  جوشان   عشق

گر پراید آید  بود  درمان  عشق

درپروعاشق کمی  سنگین تر است

چهره معشوق او رنگین تراست

عاشقی   با  سامسونت   غوغا  کند

کا ر و  کسب  عاشقی افشا  کند

وعده های  عاشقی  بی پاسخ  است

عاشق شلوارچرمی بی مخ است

عشق  موهایی   که   آلمانی    شده

رنگ  عشقش  بند  تنبانی   شده

آنکه   در  کوی  و  بیابان  دل  دهد

زندگی   تا  سینه   اندر گل  نهد

در   پیاده رو    گهی   عاشق تر ند

جفتشان  با  بستنی   دل می برند

عاشقی  ازبهر آن   جانان   نکوست

کل  هستی  در خم ابروی اوست


رویا

لحظه هایی   غرق   در  رویا  شدم

توی  خوابم  صاحب   دنیا  شدم

با  حساب   جاری   و  میز و مبایل

غرق  خورخور وارد  ویلا شدم

کیف   خود  را  دیده   بودم پر دلار

بر  عیالم    بلبلی     گویا   شدم

وعده هایی    آبکی    کردم   ردیف

بی   خود  از  اندیشه  پویا  شدم

گه   رئیس   و  گه  مدیرعامل  بدم

تک  سلیقه شخص  بی پرواشدم

با   افاده   پشت     میز    وعده ها

غافل  از  مستضعف  و تقوا شدم

حرف  اول   در  همایش   ها  زدم

چهره   معروف   در  سیما  شدم

اهل    مطبوعات   و  با   نیش  قلم

کاه   کوهی    کردم  و بلوا شدم

افتخارم   پست    و   عنوان   مقام

تکیه   بر  قدرت زدم غوغا  شدم

پر  کشیدم  دور  دنیا  غلت   خواب

من   دوروغی   د ر هواپیما  شدم

با کلینتون (1) گپ زدم از  هر  دری

سوی   مسکو رو  به  آسیا  شدم

صحبت ازپیری  و یا  مرگی   نبود

ا ز  غرورم    ریشه   دنیا   شدم

خواب غفلت بودومن درعمق جهل

ا ز   سیاهی   اهل   آفریقا   شدم

همسرم  فریاد هی  خورخور  بسه

جا  پریدم  پیش   خود  افشا  شدم

با  خودم   صادق   شدم   اما دگر

طنز  ناقابل   در  این   دنیا  شدم

 

 

 


1-      کلینتون ریس جمهورسابق آمریکا

 

ارزانی

می شود  یادی   ز  ارزانی  کنیم

بهر روحش فاتحه خوانی کنیم

نم نمک   با  اسکناسی   یا   دلار

قبر  آن   را   نوربارانی  کنیم

از  تورم    خسته   و  افسرده ایم

در پزشکی  پول درمانی  کنیم

در بدهکاری  به پایان  می رسیم

کاش می شد گونه  بارانی کنیم

با  همه   شرمندگی های   حقوق

تا به  کی از وام مهمانی  کنیم

موج قیمت ها دهان بگشوده است

نا  علاجی   عمر پنهانی  کنیم

د ر سیاست  مانده ایم   و  زندگی

بر  کدامش   فکر  پایانی  کنیم

زندگی  یک پول   و   دوم  پارتی

گر  نباشد    بند   تنبانی   کنیم

از کباب  و بره  و  ته  چین مرغ

یاد  سنگک   یاد  بریانی  کنیم

از برای صرفه  جویی های   آب

جیره بندی  های   لیوانی  کنیم

خسته   از  روغن   نباتی   زمان

یا د  روغن های  حیوانی  کنیم

تا   مدل های   جدیدی   می رسد

فکر نوبت  توی  سلمانی  کنیم

با همه خوش  باوری های  زمان

این  شکم  را  گاه صابانی کنیم

توی سیما  می شود  ما هم  کمی

یا مدیری یا که مهرانی(1) کنیم

می شودلیکن اگردرخویش وخود

یا  که   زنگی  یا مسلمانی کنیم

بس  بیا  با  گام   رستم  وار خود

چاره سازی راسخنرانی کنیم

 

1-منظورآقای مهران مدیری هنرپیشه تلوزیون که طنز پردازبزرگی است می باشد

 

شماچطور

خانه بر دوشیم  و ما بی  خانه ایم   شماچطور

 

زیر سقف  وعده هالم داده ایم شماچطور

توی  زنجیر تورم  دست   و  پاها  می زنیم

 

یک  دوسال آینده مادیوانه ایم شماچطور

زندگی با چرخ پنچر گاز  بی  جا  می خورد

 

در  تلاش  بنزین  روزانه ایم  شماچطور

گربه شمعی روکنیم ازقبض جانفرسای برق

 

ما  برای   زندگی  پروانه ایم  شماچطور

آرزوی   سرپناهی   عاقبت   ما  را  شکست

 

حالیا  از  پا  دگر  افتاده ایم   شماچطور

زندگی   با    مشکلاتش  عاقبت   بازیچه  شد

 

تازگی    بازیچه    رایانه ایم   شماچطور

یک شبه بعضی به نان وپول وپیکان می رسند

 

می دویم  و آخرش بی چاره ایم شماچطور

با  تمام  بوق  و کرنای   جناح   و  دسته ها

 

هریکی برخویش وخودرندانه ایم شماچطور

 

چون حقوق ما بسی شرمندگی برجا گذاشت

 

انتظار   عیدی    سالانه ایم    شماچطور

 

نوبت وام زمین رامابه وارث داده ایم

 

با  دلا ر  و پارتی ما بیگانه ایم شماچطور