به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رییس مجمع خیران شهرستان مبارکه امروز گفت : خانواده مرحوم حاج جواد دانشمند به منظور زنده نگه داشتن یاد شهید محمد علی دانشمند خانه قدیمی خود را با ۸۰۰ متر زمین برای ساخت مدرسه قرآنی به مجمع خیران مبارکه اهدا کردند. خانم دانش افزود: ارزش ریالی این خانه حدود ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.