به بهانه ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری ( س )  :


به  دنیا  آمدم   جانا   نه   تنها  خواهرت  باشم

که  بعد  از  مادرم  زهرا  ترا من  مادرت  باشم


چنان  ذوب  وجود  ذی  وجودت  می شوم  جانا

که  خود  تصدیق  فرمائی  تمام  باورت   باشم

مهیا  می کنم   خود  را  برای   هر   شکیبائی

که   والاتر   ز  ایوب    خدای    داورت   باشم


بیا این  التماسم  را  اجابت  کن  که هر جائی

سفر کردی  چو  پروانه  خودم دور و برت باشم


به میدان رفتنت تنها مرا یک  شرط و دیگرهیچ

که  تنها  بوسه  زن  بر آن  گلو و حنجرت باشم


وضو از خون  بساز آنگه نماز عشق بر پا کن

به پروازی  مهیا  شو  که  من  بال وپرت باشم


منم  آن  بچه  شیر  حیدر  کرار  بی  پروا

که در هر کوی و هر برزن فقط نام آورت باشم


زمانی که شوی قاری قرآن  بر  سر  نیزه

زنم  بر چوب  محمل سر دمی که ناظرت باشم


ترا  خاطرنشان  سازم که تا جان در بدن دارم

پرستار  و  مددکار  سه  ساله  دخترت  باشم


مدینه  تا  که  برگشتم  به جای کودکان  خود

بسان  مادر  طفلان  آن  آب   آورت    باشم


به تو این  عهد می بندم  که بعد از روزعاشورا

زپا  ننشسته  و  همواره  پیغام  آورت  باشم


تاریخ سرایش: زاد روز حضرتش۹۴/۱۱/۲۵