الیاس آذری در هیجدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی ، قصه گوی برگزیده  کشور شد.