دراین موسوعة بیست و سه جلدی جمیع متون احادیث کتب اربعة به ترتیب حروف الفبا قابل استخراج است به نحوی که در وقت طلاب و محققین صرفه جویی میشود و نحوه استفاده از ان در مقدمه کتاب امده است و بنا به تقریظ بزرگ مرجع فقید جهان تشیع حضرت آیت الله خویی ره: وهوامر لم یسبقه الیه سابق فی تسهیل هذه الاحادیث (تابحال کسی در این شیوه از ایشان پیشی نگرفته است) وهمچنین محقق بزرگ آیت الله حاج شیخ اقا بزرگ تهرانی ره صاحب کتاب نفیس الذریعة درباره این کتاب شریف در تقریظ خود اورده است:الذی ابتکره (اثری نو و ابتکاری) میباشد. این کتاب شریف تا کنون 2 مرتبه به چاپ رسیده است که چاپ اول آن در 38 جلد که مقداری در نجف اشرف و الباقی در قم چاپ شده است و نوبت دوم چاپ آن در 23 جلد و در شهر مقدس قم انجام شده است