بمناسبت پنجمین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله دهسرخی (ره) مجلس ذکر توسلی در کتابخانه عمومی حضرت آیت الله دهسرخی برگزار شد

این مجلس در روز جمعه بیست و سوم بهمن و در سالروز درگذشت این عالم ربانی وباحضور اقشار مختلف مردم و سلسله جلیله روحانیت و نمایندگان مراجع عظام تقلید و مسولین استان قم وهمچنین جمعی از مردم روستای دهسرخ و باحضور فرزندان حضرت آیت الله دهسرخی در کتابخانه عمومی حضرت آیت الله دهسرخی برگزار شد