این کتاب که نام دیگر ان شیوه زندگی میباشد در سال ١٣٨٥ به چاپ رسیده است و همانند دیگر کتب حضرت علامه دهسرخی ره به ترتیب حروف الفبا میباشد و شامل احادیثی ناب و زیبا و جذاب است که خلاصه کتاب مفتاح الکتب الاربعه به زبان فارسی میباشد