کتاب دیگری که از مولف درباب طب موجود میباشد کتاب نفیس مفاتیح الصحه است. این کتاب که درسال 1378هجری قمری به زیور طبع آراسته سده است تاکنون چهارده مرتبه به چاپ رسیده است واین کتاب مشتمل بر چهار باب است که باب اول آن در ترجمه اخبار طب النبی (ص) است وباب دوم آن درپاره ای از اخبار طب الائمه است و باب سوم در بعض جملات طب الرضا(ع) است وباب چهارم از این کتاب در بیان اطعمه و اشربه است . یکی از ویژگیهای مهم این کتاب آنست که تمامی مطالب آن به تر تیب حروف الفبا میباشد . این کتاب تا کنون در سراسر شهر های ایران و کشورهای اسلامی جهان توزیع شده است وتعداد کثیری از دوستداران ال محمد (ص) از این کتاب استفاده کثیر برده اند