منتشر شد......

"دوستت دارم به زبان مادری"

مهرداد باقری

"نشر مایا"

بیست و نهمین دوره ی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۵ واقع در شهر آفتاب، غرفه ی انتشارات مایابخوان شعرهایی را که خواندنشان 

 تو را به گورستان قلبت میکشاند

بی شک از من سراغ میگیری

هر روز و هر شب

گوگل را به معجزه وا می داری

تا شاید بفهمی در کجای این کره ی خاکی 

ِ شعرهایم را بدون مجوز قلبت 

اینگونه منتشر کرده ام...


یک جلد از تنهایی من / از مجموعه شعر " دوستت دارم به زبان مادری ، نشر مایا"