به گزارش لنج نیوز، از رسول میرشکار رئیس هیات بسکتبال شهرستان مبارکه در همایش دبیران تربیت بدنی استان اصفهان تجلیل شد.