به گزارش لنج نیوز، پرثوا کاران شهرستان مبارکه موفق شدند در مسابقات کشوری چهار مقام را به خود اختصاص دهند.

این مسابقات به میزبانی تهران برگزار و از شهرستان مبارکه علیرضا اورکی و میکائیل ملت مقام اول و محمد جواد قاسمیان وعلی منصورزاده مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

شایان ذکر است استان اصفهان در این دوره از مسابقات موفق شد مقام سوم تیمی را کسب کند.