فیلم: شهرستان مبارکه

  • ۱۰۱۸
فیلم: شهرستان مبارکه

 

 

مدت زمان: 5 دقیقه 10 ثانیه 

موقعیت شهرستان مبارکه:

  • ۱۰۰۰

ویژگی های جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی شهرستان مبارکه: شهرستان مبارکه در فاصله 65 کیلومتری جنوب غربی اصفهان و بین 51 درجه و 13 دقیقه تا 51 درجه و 49 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 3 دقیقه تا 32 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است.

مساحت شهرستان در حدود 1094 کیلومتر مربع است. که معادل 1درصد کل استان و در رتبه 20 شهرستانها می باشد. و از نظر موقعیت، از شمال به شهرستان فلاورجان، از شرق به شهرستانهای شهرضا و اصفهان، از جنوب به شهرستان شهرضا و استان چهارمحال بختیاری و از غرب به شهرستان لنجان محدود شده است.