3هزار و 572 حامی نیکوکار مبارکه ای از ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) حمایت می کنند.  

مدیر کمیته امداد شهرستان مبارکه گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه علاوه بر ارائه خدمات حمایتی از ‏جمله مستمری ، تسهیلات اشتغالزایی ، مسکن ، جهیزیه ، امور فرهنگی ، درمان ‏ وکمک های موردی ، طرح اکرام ایتام را با هدف حمایت بیشتر ازایتام و جذب حامیان ‏نیکوکار اجرا می کند.‏

سعید ابراهیمی با بیان این که 170 یتیم با دریافت سرانه ‏‏3 میلیون و پانصد هزار ریال از حمایت حامیان برخوردارند گفت: سه هزار و 572 حامی ‏نیکوکار در این شهرستان از هزار و 300 یتیم تحت حمایت سایر شهرستان های استان حمایت می ‏کنند.‏

وی افزود: حامیان نیکوکار ضمن پرداخت مبلغ ماهیانه به عنوان کمک معیشت در ‏مقاطع مختلف ، ایتام را در قالب هدیه ازدواج نیز کمک می کنند . ‎