به کوشش: فرامرزمیرشکارمبارکه

۲۶ مطلب با موضوع «منبع شناسی مبارکه :: فیلم وکلیپ» ثبت شده است

آرامگاه پیرحاجات

آرامگاه سادات موسوی نسب

صدای شهیدحمیدرضااسلامی فر در خردسالی

فیلم یادواره آیت الله قائمی دیزیچه

استهلال در شهرستان مبارکه

سی امین روز-نگاهی تصویری براستهلال درشهرستان مبارکه

داودرحیمی/خواننده:پیروزی سپاهان

داود رحیمی /خواننده :درشبکه موسیقی

نمایش فیلم:ورودی شهرمبارکه

فیلم: قلعه اکبراباد

فیلم: روستای اراضی

فیلم:روستای فخراباد

حسن آبادتنگ بیدکان

فیلم:حوض ماهی

دمام زنی درمبارکه-هیات آل عبا

فیلم: امامزاده شاهکوچک(عزالدین محمد)

فیلم:روستای اکبرآباد

نمایش فیلم:پیمان علیرضایی-قهرمان کاراته

فیلم: روستای بداغ اباد

فیلم:دستگردمهرآوران

فیلم:روستای هراتمه

فیلم: سورچه بالا

فیلم: شهرستان مبارکه

کلیپ قطره ودریا...دوبیتی دیگری از فرامرزمیرشکارمبارکه

کلیپ:قطره هرچندتارسد دریا...سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه

مستندشهرکرکوند