نسخه خطی دیوان تاج الشعراشهاب اصفهانی

  • ۱۰۸۴
نسخه خطی دیوان تاج الشعراشهاب اصفهانی

دیوان تاج الشعرای لویی متخلص به شهاب اصفهانی

را از اینجا دریافت کنید

به همت فرامرز میرشکار

آماده ی تقدیم به ادب دوستان
حجم: 8.48 مگابایت
توضیحات: PDF

سفرنامه میرزا نصراله اصفهانی

  • ۱۰۷۵
سفرنامه میرزا نصراله اصفهانی

دریافت

سفرنامه تاج الشعرا
حجم: 1.08 مگابایت

ابیاتی عاشورایی از تاج الشعرای لویی

  • ۱۰۰۵
ابیاتی عاشورایی از تاج الشعرای لویی

تاج الشعرای لوئی ازشاعران قدیم شهرستان مبارکه است که به تازگی چندبیت ازاشعار وی را از یکی نسخه های تعزیه به دست آورده ام :

ای به امامت شماره آمده سوم

عرش خدا راتوگوشواره ی دوم

دین مبین چار رکن و جد تو رکنی

باب واخا ،دو وسه،تو رکن چهارم

تو زعیال وزجان ومال گذشتی

جدتو نگذشت از دو دانه ی گندم

من به فدای سرت شوم که سرنی

می کند آیات کردگار تکلم

تذکره گنج شایگان می گوید:از آنجا که در مجالس تعزیت و محافل شبیه ماتم و مصیبت حضرت خامس آل عبا علیه الآف التحیة و الثناء اشعاری که فیمابین اشباه اهل بیت مکالمه می‏شد غالبا سُست و غیر مربوط و مهمل و مغلوط بود میرزا تقی خان وی [ تاج الشعرا لویی متخلص به شهاب] را مأمورداشته چنین گفت: که دوازده مجلس از آن وقایع را متضمنا بالبدایع و الصنایع بهاسلوبی که خواص بپسندند وعوام نیز بهره‏مند شوند موزون ساز... شهاب آن اشعار راچنان گریه خیز ساخت و بدان‏گونه غم‏انگیز بپرداخت که اگر دل سامع به سختی حجر موسیاست استماعش را اثری است که در همان عصاست...»
تذکره گنج شایگان، چاپ سنگی،تهران، 1317 هـ . ش، میرزا طاهر دیباچه نگار، ص 246)

تاج الشعراءشهاب اصفهانی

  • ۱۸۰۲
تاج الشعراءشهاب اصفهانی

لغت نامه دهخدا

شهاب اصفهانی . [ ش ِ ب ِ اِ ف َ ] (اِخ ) میرزا نصراﷲ. از شعرای دوره ٔ ناصرالدین شاه قاجار بود و از طرف حاجی میرزا آقاسی به لقب تاج الشعراء ملقب گردید و مدایحی درباره ٔ میرزا آقاسی و ناصرالدین شاه و مراثی در تعزیه ٔ سیدالشهداء دارد. (از مجمع الفصحاء ج 2 ص 219).

تاج ‏الشعرا میرزانصراللَّه . متخلص به شهاب.

مقرن 13 ه.ق متوفّى 1291 ه. ق در اصفهان.