اشعاری ناب از شهید حمیدرضا اسلامی فر

  • ۹۶۷
اشعاری ناب از شهید حمیدرضا اسلامی فر

چشم بصیرت

          مـــا ز "رهــائیـم" و"رهـا" مـی رویـــم     

            جــدا زخــط مـا ســوا مــی رویم

  چشـــم بصـیـرت چــو نـدارد کســـی   

              لـیک نـداند کـه کجا مـی رویم

خـصم زبون ،به خاک وخون می کشیم    

             کــاخ سـتم چــو بر مـلا می رویم

   بـهـر رهــــایـــی حـــریم حـــسیـن     

            بســته توکــل به خدا مــی رویم

گــو تـــوبــه (اسلامی) عضو بسـیج     

              بین که چه با شـور ونوا می رویم


دیو هوس

  خــواهــی اگر طـی کنـی ،مرحله عارفان                

                            نفس وهوی وهــوس، را بشــکـستـن ســزاست

یا زفـنـا دل بــبر، یــا بــه فــــنا دل بـبـــر           

                                افضــل از اینـهـا هـمه ،دل بـبریــدن رواست

تـابـع شـیطان شـدن، مـانــع عـرفـان بــود           

                                  تـابع شیطان کجا ،صاحـب عرفان کجاست

خالص اگر می شوی، نیت خود پــاک کن            

                                  نیت اگر پاک نیست،آن عــملش بــی بهاست

              کشتن دیو هـوس، فرض بر(اسلامی)است         

                                    کشـت اگر دیـورا ، بــنـد اســارت رهـاست

علیرضااسلامی فر-شاعرونویسنده

  • ۱۱۳۷
علیرضااسلامی فر-شاعرونویسنده

کتاب خورشیددیارسپاهان

مروری کوتاه برشخصیت علامه مجلسی

به قلم:علیرضااسلامی فر

ناشر: کانون قران وعترت دانشگاه ازاداسلامی مجلسی-1389

مثنوی:یاعلی ای هستی مانام تو /سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"

  • ۱۰۷۱
مثنوی:یاعلی ای هستی مانام تو /سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"

یاعلی ای هستی مانام تو

وی حیات عاشقان ازجام تو

ای رخت پربوسه ازپیغمبران

وی به گردقامتت نیلوفران

آشنامردغریبستان ؛ علی

ای توتنهامعنی انسان ؛علی

تاج الشعراءشهاب اصفهانی

  • ۱۸۰۲
تاج الشعراءشهاب اصفهانی

لغت نامه دهخدا

شهاب اصفهانی . [ ش ِ ب ِ اِ ف َ ] (اِخ ) میرزا نصراﷲ. از شعرای دوره ٔ ناصرالدین شاه قاجار بود و از طرف حاجی میرزا آقاسی به لقب تاج الشعراء ملقب گردید و مدایحی درباره ٔ میرزا آقاسی و ناصرالدین شاه و مراثی در تعزیه ٔ سیدالشهداء دارد. (از مجمع الفصحاء ج 2 ص 219).

تاج ‏الشعرا میرزانصراللَّه . متخلص به شهاب.

مقرن 13 ه.ق متوفّى 1291 ه. ق در اصفهان.

ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟/فرامرزمیرشکارمبارکه"

  • ۱۰۱۷
ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟/فرامرزمیرشکارمبارکه"


ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟

یک شانه ، یک جنازه وصدکوه غم به دوش

امشب دراین مصیبت عظمی چه می کنی؟

ای مرد دلشکسته ی تنها چه می کنی؟....

امشب برای دفن جگرگوشه ی رسول

تنهامیان این همه اعدا چه می کنی؟

چل قبرمی کنی که نجویندیاس تو

باتربتی که کنده به دلها چه می کنی؟

گیرم زهجریاس توشب هم خبرنشد...

فردا جواب پرسش دنیا چه می کنی؟

خورشیدچون ز روشنی اش می کندسئوال

درپاسخش سپیده فرداچه می کنی؟

گاهی کنارقبرپیمبر، گهی بقیع...

دانی بحال شیعه ی زهرا چه می کنی؟

فرداکه فاطمه زدل خاک سرزند

ای گل زشرم رویش بیجا چه می کنی ؟

تومی روی ولی چه کند زین سپس علی...

ای جان به جان حضرت مولا چه می کنی؟

امشب "شمین" به ضجه نشسته است باعلی...

ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟

ابوالقاسم بهرامی/شاعر

  • ۱۷۲۲
ابوالقاسم بهرامی/شاعر

ابوالقاسم بهرامی ازشاعران معاصرمبارکه:

به هم زدی دو لبت را  ولی بدون کلام

و خواندم از لب تو واژه ای شبیه سلام

حسام بهرامی/شاعر

  • ۱۴۰۵
حسام بهرامی/شاعر

حسام بهرامی ازشاعران معاصرشهرستان

اشعار زیبای ذیل از اوست:

 

هر جا که رفتم هی راه و بی راه

عطر تو جاری در نا خودآگاه