مبارکه قدیم-قبل از انقلاب-باتشکر از آقای حسین فروتن

 • ۱۵۰۹
مبارکه قدیم-قبل از انقلاب-باتشکر از آقای حسین فروتن

عکسها مربوط به اوایل دهه پنجاه و به سفارش مرحوم پدرم گرفته شد وبه همراه یک طومار مبنى بر تاسیس فرمانداراى درمبارکه به وزارت کشور  ارسال شد

کتابهای نویسندگان شهرستان مبارکه

 • ۱۷۰۶

جهت دریافت سایراطلاعات کتاب یا نویسنده برروی تصویرکتاب کلیک کنید

    


       


    


     


    


    
   
        
 

نمایش فیلم:ورودی شهرمبارکه

 • ۱۱۵۰
نمایش فیلم:ورودی شهرمبارکه

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 27 ثانیه 

قابلیت، همان جام ازلی است...

 • ۱۱۱۷
قابلیت، همان جام ازلی است...

  قابلیت، همان جام ازلی است که درهرکس است

 وحاشاکه کریم این جام را

تهی ؛ روانه ساخته باشد:

در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت    جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

حافظ شناسی/فرامرزمیرشکارمبارکه


ظهور زیباییها در دل است...

 • ۹۴۳
ظهور زیباییها در دل است...

ظهور زیباییها در دل است،

دل اگرسالم باشد زیبایی را می فهمدوچون بیمارشد حتی خوش طعم ترین غذاهانیز به ذائقه ی او بدترین غذاست...

پیش از آنکه گلی آفریده شده باشد وجود گل یاب را آفریده اند:

نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود     گل وجود من آغشته گلاب و نبید

حافظ شناسی/فرامرزمیرشکارمبارکه


لااقل در این زیر، بد و بیراهى می گفتى تا خودت را آنجا نشان بدهى!

 • ۱۰۲۵
لااقل در این زیر، بد و بیراهى می گفتى تا خودت را آنجا نشان بدهى!

یک بار امام از استادشان مرحوم آیت الله شاه آبادى نقل می کردند که تقریرات درس را کسى آورده بود خدمت ایشان. فرموده بودند که این ها همه مطالب من است، پس مطالب خودت کو؟! تو چه نوشته اى؟ و اگر مطلبى از خودت نداشتى لااقل در این زیر، بد و بیراهى می گفتى تا خودت را آنجا نشان بدهى!

سرگذشت‌هاى ویژه از زندگى حضرت امام خمینى، ج 5، ص 137. 

محمدرضاجعفری/عکاس

 • ۱۰۱۶
محمدرضاجعفری/عکاس

جواهرده/عکاس:محمدرضاجعفری


غزل اصفهان از فرامرزمیرشکارمبارکه

 • ۱۰۷۲
غزل اصفهان از فرامرزمیرشکارمبارکه

وسعت آسمان به هم خورده است

خواب نصف جهان به هم خورده است

یک نفرخط کشید یک جایی

نقش های زمان به هم خورده است

چینی نازکی شکست آخر

خلوت عاشقان به هم خورده است

پای خواجو نمی رود درآب

ردپای زنان به هم خورده است

باز از برج وباروی شیطان

نقش کل جهان بهم خورده است

باز پل غرق درخیالات است

ذهنِ " الله خان " به هم خورده است

می شدآهسته تر از او رد شد

مترو...آه ...اصفهان به هم خورده است

فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"چندرباعی علوی ازفرامرزمیرشکارمبارکه

 • ۱۰۲۶
چندرباعی علوی ازفرامرزمیرشکارمبارکه


قربان علی که یاداو: آب حیات

قربان علی که نام او:قندونبات

قربان  علی که یادونامش چوبرند

گویندتمام خلق براوصلواتقربان علی که هیچکس نیست چون او

درمردی و رادمردی اش کیست چو ن او؟ 

گر که همه دم تمام عالم گردی...

یک تن کو که یک دمش زیست چون  او؟


قربان علی که مرد عالم باشد

مدحش همه عمرگرکنم کم باشد 

قربان علی که صحبتش در دم مرگ

توصیه به حال ابن ملجم باشدفیلم: شهرستان مبارکه

 • ۱۰۱۸
فیلم: شهرستان مبارکه

 

 

مدت زمان: 5 دقیقه 10 ثانیه