صدای شهیدحمیدرضااسلامی فر در خردسالی

  • ۹۵۴
صدای شهیدحمیدرضااسلامی فر در خردسالیدریافت

اشعاری ناب از شهید حمیدرضا اسلامی فر

  • ۹۶۷
اشعاری ناب از شهید حمیدرضا اسلامی فر

چشم بصیرت

          مـــا ز "رهــائیـم" و"رهـا" مـی رویـــم     

            جــدا زخــط مـا ســوا مــی رویم

  چشـــم بصـیـرت چــو نـدارد کســـی   

              لـیک نـداند کـه کجا مـی رویم

خـصم زبون ،به خاک وخون می کشیم    

             کــاخ سـتم چــو بر مـلا می رویم

   بـهـر رهــــایـــی حـــریم حـــسیـن     

            بســته توکــل به خدا مــی رویم

گــو تـــوبــه (اسلامی) عضو بسـیج     

              بین که چه با شـور ونوا می رویم


دیو هوس

  خــواهــی اگر طـی کنـی ،مرحله عارفان                

                            نفس وهوی وهــوس، را بشــکـستـن ســزاست

یا زفـنـا دل بــبر، یــا بــه فــــنا دل بـبـــر           

                                افضــل از اینـهـا هـمه ،دل بـبریــدن رواست

تـابـع شـیطان شـدن، مـانــع عـرفـان بــود           

                                  تـابع شیطان کجا ،صاحـب عرفان کجاست

خالص اگر می شوی، نیت خود پــاک کن            

                                  نیت اگر پاک نیست،آن عــملش بــی بهاست

              کشتن دیو هـوس، فرض بر(اسلامی)است         

                                    کشـت اگر دیـورا ، بــنـد اســارت رهـاست

مروری برزندگی و خاطرات غواص شهید حمید رضا اسلامی فر

  • ۹۳۰
مروری برزندگی و خاطرات غواص شهید حمید رضا اسلامی فر

 

 

سوداگر عشق

مروری برزندگی و خاطرات غواص شهید حمید رضا اسلامی فر

(عضوفعال واحد اطلاعات عملیات لشگر 8 نجف اشرف)

******

عشاق حقیقی که سراز پا ناشناخته برای رسیدن به کوی یار با سر این راه را می پیمایند و برای قیام در حضورش و به شکرانه رسیدن به وصلش، قبل از آنکه تکبیر گویند و رخسار بر خاک درگاهش نهند ، اول وضو از خون خود ساخته ، سپس چهار تکبیر جانانه زده و بی مهابا خود را در آغوش یار افکنده تا برای ابراز وصلش کامیاب شوند ( وه که چه شیرین است این وصل ) اگر در آسمانها و ملکوت اعلاء در میان ملائکه جستجو کنیم ، اثری از این عشاق حقیقی نخواهیم یافت ، زیرا آنان ملائکه اند وملک را با عشق چکار، این کشتگان عشق را باید در زمین و آنهم در سپاهیان مهدی (عج) به حضورشان رسیده و در مقابلشان زانوی ادب برزمین زد و درس عشق را آموخت .

هنرمندشهیدحمیدرضا اسلامی فر

  • ۷۴۵
هنرمندشهیدحمیدرضا اسلامی فر

هنرمندشهیدحمیدرضا اسلامی فر درنمایش پیام خون درنقش عموسام