تفسیر سوره یاسین توسط فرامرزمیرشکار

 • ۷۹۳
تفسیر سوره یاسین توسط فرامرزمیرشکار

 

دریافت-جلسه اول

 

 


دریافت-جلسه دوم

هرنگاهت زائر کوی خدا/سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه

 • ۸۹۹
هرنگاهت زائر کوی خدا/سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه

یاعلی ای هستی مانام تو

وی حیات عاشقان ازجام تو

ای رخت پربوسه ازپیغمبران

وی به گردقامتت نیلوفران

آشنامردغریبستان ؛ علی

ای توتنهامعنی انسان ؛علی

مرام ساقیا تنهاخوری نیس ...

 • ۹۵۰
مرام ساقیا تنهاخوری نیس ...

رباعی حدیدازفرامرزمیرشکارمبارکه"شمین":

درِ روزا همیشه آجری  نیس

همیشه کارخوبان این طوری نیس...

میاد روزی که میشم مست مستش

مرام ساقیا تنهاخوری نیس ...

خاصیت شب قدردرهمه ی سال

 • ۱۰۹۲
خاصیت شب قدردرهمه ی سال
 •  فرامرزمیرشکارمبارکه(کارشناس علوم قرآن وحدیث):
 • اگر می خواهی خاصیت شب قدر را درهمه ی سال همراه خود داشته باشی سوره ی قدر را در رکعت اول تمام نمازهای واجب خودبخوان ..  
 • قابلیت، همان جام ازلی است...

  • ۱۱۱۷
  قابلیت، همان جام ازلی است...

    قابلیت، همان جام ازلی است که درهرکس است

   وحاشاکه کریم این جام را

  تهی ؛ روانه ساخته باشد:

  در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت    جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

  حافظ شناسی/فرامرزمیرشکارمبارکه


  ظهور زیباییها در دل است...

  • ۹۴۳
  ظهور زیباییها در دل است...

  ظهور زیباییها در دل است،

  دل اگرسالم باشد زیبایی را می فهمدوچون بیمارشد حتی خوش طعم ترین غذاهانیز به ذائقه ی او بدترین غذاست...

  پیش از آنکه گلی آفریده شده باشد وجود گل یاب را آفریده اند:

  نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود     گل وجود من آغشته گلاب و نبید

  حافظ شناسی/فرامرزمیرشکارمبارکه


  لااقل در این زیر، بد و بیراهى می گفتى تا خودت را آنجا نشان بدهى!

  • ۱۰۲۵
  لااقل در این زیر، بد و بیراهى می گفتى تا خودت را آنجا نشان بدهى!

  یک بار امام از استادشان مرحوم آیت الله شاه آبادى نقل می کردند که تقریرات درس را کسى آورده بود خدمت ایشان. فرموده بودند که این ها همه مطالب من است، پس مطالب خودت کو؟! تو چه نوشته اى؟ و اگر مطلبى از خودت نداشتى لااقل در این زیر، بد و بیراهى می گفتى تا خودت را آنجا نشان بدهى!

  سرگذشت‌هاى ویژه از زندگى حضرت امام خمینى، ج 5، ص 137. 

  غزل اصفهان از فرامرزمیرشکارمبارکه

  • ۱۰۷۲
  غزل اصفهان از فرامرزمیرشکارمبارکه

  وسعت آسمان به هم خورده است

  خواب نصف جهان به هم خورده است

  یک نفرخط کشید یک جایی

  نقش های زمان به هم خورده است

  چینی نازکی شکست آخر

  خلوت عاشقان به هم خورده است

  پای خواجو نمی رود درآب

  ردپای زنان به هم خورده است

  باز از برج وباروی شیطان

  نقش کل جهان بهم خورده است

  باز پل غرق درخیالات است

  ذهنِ " الله خان " به هم خورده است

  می شدآهسته تر از او رد شد

  مترو...آه ...اصفهان به هم خورده است

  فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"  چندرباعی علوی ازفرامرزمیرشکارمبارکه

  • ۱۰۲۶
  چندرباعی علوی ازفرامرزمیرشکارمبارکه


  قربان علی که یاداو: آب حیات

  قربان علی که نام او:قندونبات

  قربان  علی که یادونامش چوبرند

  گویندتمام خلق براوصلوات  قربان علی که هیچکس نیست چون او

  درمردی و رادمردی اش کیست چو ن او؟ 

  گر که همه دم تمام عالم گردی...

  یک تن کو که یک دمش زیست چون  او؟


  قربان علی که مرد عالم باشد

  مدحش همه عمرگرکنم کم باشد 

  قربان علی که صحبتش در دم مرگ

  توصیه به حال ابن ملجم باشد  باغ جناس /به قلم: فرامرزمیرشکار

  • ۱۱۵۲
  باغ جناس /به قلم: فرامرزمیرشکار

  هرکه اهل نگاه است اهل گناه است.

  هرکه عمل ندارد امل ندارد.

  هرکه غرق لذت است غرق ذلت است.

  هرکه روز دارد روزی دارد.

  رباعی جدیدفرامرزمیرشکار

  • ۱۰۳۷
  رباعی جدیدفرامرزمیرشکار

  آن راست شدآن یکی چپ آن یک هم خَم

  آن یک عَلَمی به دست وآن یک پرچم

  هریک به پی منافع خودمحکم

  ازهرچه جِناح حالمان خورد به هم...

  رزومه مدیرسایت

  • ۱۵۹۵
  رزومه مدیرسایت

  فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"

  متولد:1352

  کارشناس علوم قرآن وحدیث،کارشناس ارشدمدیریت اموزشی

  سوابق اجرایی:

  رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی

  سرپرست صنعت ،معدن وتجارت

  دبیرشورای فرهنگ عمومی

  دبیرانجمن کتابخانه های عمومی

  رئیس کمسیون نظارت برسازمانهای صنفی

  عضوهیات نظارت شورای نگهبان

  مشاوراداره کل فرهنگ وارشاداسلامی

  دبیرآموزش وپرورش

  دبیرکارگروه صنعت ،معدن وتجارت

  مدیریت فرهنگسرا

  مسئول آموزش بنیادشهید

  مسئول فرهنگی هنری آموزش وپرورش

  بازرس ویژه مجلس شورای اسلامی درانتخابات شوراها

  سوابق علمی،پژوهشی:

  رتبه دوم شعرکشور

  نویسنده وشاعر

  مشاوربرنامه ریزی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی

  همکاری درتولیداطلس فرهنگی استان اصفهان

  مشاور رصدقرارگاه جنگ نرم استانداری اصفهان

  مدرس قرآن کریم

  مدرس دوره های تفسیروزندگی

  موسس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مبارکه

  موسس بیش ازسی کانون فرهنگی هنری درمساجدشهرستان مبارکه

  پیگیری تاسیس دفترنشست های فرهنگی درکتابخانه ها وکانون مساجد

  موسس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان مبارکه(این دبیرخانه درحال حاضربه اداره تبدیل شده است)

  موسس انجمن کتابخانه های عمومی شهرکرکوند

  موسس انجمن کتابخانه های عمومی زیباشهر

  موسس انجمن کتابخانه های عمومی شهرطالخونچه

  موسس انجمن کتابخانه های عمومی گرکن جنوبی

  موسس خانه ادبیات شهرستان مبارکه(انجمن ادبی استادشهریار)

  موسس بیش از سی کانون فرهنگی هنری درمساجدشهرستان مبارکه

  پیگیری تاسیس کتابخانه عمومی زیباشهر

  پیگیری تجهیزوتوسعه کتابخانه عمومی کرکوند

  پیگیری تاسیس کتابخانه عمومی صفائیه

  پیگیری تاسیس کتابخانه عمومی نکوآباد

  پیگیری تاسیس کتابخانه عمومی مستقل درشهردیزیچه

  پیگیری توسعه وثبت کتابخانه عمومی قهنویه درنهادکتابخانه های عمومی کشور

  ارائه طرح ایجادبخش کودک ونوجوان درکتابخانه های عمومی کشور واجرای موفق طرح درکل کشور

  تاسیس بخش کودک ونوجوان کتابخانه عمومی شهرمبارکه

  تاسیس بخش کودک ونوجوان کتابخانه عمومی شهرطالخونچه

  تاسیس بخش کودک ونوجوان کتابخانه عمومی شهردیزیچه

  پیگیری واریز نیم درصداز درآمدهای شهرداری های شهرستان به کتابخانه های عمومی

  افزایش بیش از دوبرابری کتابهای کتابخانه های عمومی شهرستان

  همکاری درتصویب خریدساختمان اتاق اصناف شهرستان مبارکه

  پیگیری خرید دوهزارمترزمین جهت احداث ساختمان اداره فرهنگ وارشاداسلامی مبارکه

  همکاری دراختصاص سیصدمیلیون ریال مساعدت وزارت فرهنگ وارشاداسلامی جهت تکمیل مرکز قرانی باقرالعلوم قهنویه

  همکاری ومشاوره تشکیل گروه تعزیه منتخب شهرستان مبارکه وکسب رتبه اول استان طی سه سال متوالی

   

  سایرمواردمرتبط بافرامرزمیرشکار دراین سایت

  حدیث دیگران از فرامرزمیرشکارمبارکه

  • ۱۲۰۰
  حدیث دیگران از فرامرزمیرشکارمبارکه

  دریافت   

  این کتاب درباره نظرات اندیشمندان غربی درباره قرآن کریم می باشد.

  مثنوی:یاعلی ای هستی مانام تو /سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"

  • ۱۰۷۱
  مثنوی:یاعلی ای هستی مانام تو /سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"

  یاعلی ای هستی مانام تو

  وی حیات عاشقان ازجام تو

  ای رخت پربوسه ازپیغمبران

  وی به گردقامتت نیلوفران

  آشنامردغریبستان ؛ علی

  ای توتنهامعنی انسان ؛علی

  عباس بن عبّاد/وزیر ودانشمندایرانی

  • ۱۴۰۵
  عباس بن عبّاد/وزیر ودانشمندایرانی

  عبّاد (عبدالله) بن احمد بن ادریس طالقانی (طالخونچه ای)اصفهانی ، جد صاحب بن عباد از دانشمندان وروات احادیث اهل بیت علیهم السلام  است.عباس جدّ صاحب از وزاری ایرانی نیزبرشمرده شده است.ابوسعید رستمی اصفهانی به استادی و وزارتد وی درشعری اذعان نموده است.

   از صاحب نقل شده که شعر مرا به صد هزار قصیده ی فارسی و عربی مدح و ستایش کردند و از هیچ کدام به قدر دو بیتیِ ابوسعید رستمی اصفهانی خشنود نشدم که گفته است:
  ورث الوزاره کابراً عن کابر
  موصوله الاسناد بالاسناد
  یروی عن العباس عبّاد وزرا
  رته و اسماعیل عن عبّاد


  پژوهشگر:فرامرزمیرشکارمبارکه


  شیخ امین/وزیر،نویسنده ودانشمندایرانی

  • ۱۲۴۶
  شیخ امین/وزیر،نویسنده ودانشمندایرانی

  ابی الحسن عبّاد بن عباس بن عبّادمشهوربه شیخ امین/وزیرودانشمندایرانی

  ازعلمای بزرگ اهل حدیث وپدرصاحب بن عبادطالقانی است که صاحب ،علم حدیث رادرنزدوی آموخته است.صاحب (معجم الادباء) از ثعالبی حکایت کرده که" این طالقان از دهات اصفهان است." (ر.ک: معجم الادباء،ج1،ص296.)که امروزه طالخونچه نامیده شده واز شهرهای شهرستان مبارکه محسوب می گردد.

  لقب شیخ امین  داشته است وزارت رکن الدوله را برعهده داشته ودر سیصد و سی و چهار وفات نموده است.

  پدرش عباس نیز وزارت داشته. از صاحب نقل شده که شعرا مرا به صد هزار قصیده ی فارسی و عربی مدح و ستایش کردند و از هیچ کدام به قدر دو بیتیِ ابوسعید رستمی اصفهانی خشنود نشدم که گفته است:
  ورث الوزاره کابراً عن کابر
  موصوله الاسناد بالاسناد
  یروی عن العباس عبّاد وزرا
  رته و اسماعیل عن عبّاد (3)

  (ر.ک.فواید الرضویه،ج1،ص45.)

  ابوحنیفه فضل بن حباب و معاصرینش از محدثین بغداد،روایت احادیث می نماید، و ابوبکر بن مردویه و جمعی از فضلای اصفهان از او اخذ حدیث  کرده اند.(الذریعه 11: 37.)
  در هدیه العباد  در احوال او گوید: در علم و دانش و پرهیزکاری دارای مقامی بلند،و مرتبه ای ارجمند بود،و در السنه مشهور به شیخ امین می باشد،و در ابتدای حال به معلمّی اشتغال داشته،و پس از آن کاتب امیر رکن الدوله ی دیلمی شده،و بعداً او را منصب وزارت داده.(الکنی و الاقاب 2: 365.)
  وی را تألیفاتی است:
  1. رساله در آیات الاحکام؛
  2. رساله ی احکام القرآن؛و غیره.

  پژوهش گر:فرامرزمیرشکارمبارکه

  شعری برای شهیدمسعودخواجه

  • ۱۱۳۹
  شعری برای شهیدمسعودخواجه

  سروده:فرامرزمیرشکارمبارکه"شمین"

  ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟/فرامرزمیرشکارمبارکه"

  • ۱۰۱۷
  ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟/فرامرزمیرشکارمبارکه"


  ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟

  یک شانه ، یک جنازه وصدکوه غم به دوش

  امشب دراین مصیبت عظمی چه می کنی؟

  ای مرد دلشکسته ی تنها چه می کنی؟....

  امشب برای دفن جگرگوشه ی رسول

  تنهامیان این همه اعدا چه می کنی؟

  چل قبرمی کنی که نجویندیاس تو

  باتربتی که کنده به دلها چه می کنی؟

  گیرم زهجریاس توشب هم خبرنشد...

  فردا جواب پرسش دنیا چه می کنی؟

  خورشیدچون ز روشنی اش می کندسئوال

  درپاسخش سپیده فرداچه می کنی؟

  گاهی کنارقبرپیمبر، گهی بقیع...

  دانی بحال شیعه ی زهرا چه می کنی؟

  فرداکه فاطمه زدل خاک سرزند

  ای گل زشرم رویش بیجا چه می کنی ؟

  تومی روی ولی چه کند زین سپس علی...

  ای جان به جان حضرت مولا چه می کنی؟

  امشب "شمین" به ضجه نشسته است باعلی...

  ای دل شکسته درغم زهرا چه می کنی؟